HGT Season 2014 rules (project)

More
6 years 7 months ago - 6 years 7 months ago #3750 by Admin
Admin created the topic: HGT Season 2014 rules (project)
HISTORIC GT&TC 1.96
SEASON 2014 RULES
[/b]

GENERAL RULES

1. The season runs during whole 2014 year. The 2014 champion title is published 1st January 2015.
2. The season contains long-distance Endurance Races and Short Career Races. Admins assume that Endurance Races are held at least once in a month, with numerous Short Races between.
3. The event schedule is not set. Events are held "on-the-fly", depending on admin's statement.

CAR SELECTION

1. The car choice is done as follows:
a. Endurance Races – depends on Cash earned,
b. Short Races – at admin’s discretion (one class, mixed classes, specified cars, etc.).
2. Each car has its own price in dollars. For the car prices see „Car Prices Table” (available soon).

SCORING

1. The scoring in Endurance Races is as follows:
1st – 50 pts.
2nd – 42 pts.
3rd – 36 pts.
4th – 32 pts.
5th – 28 pts.
6th – 24 pts.
7th – 21 pts.
8th – 18 pts.
9th – 15 pts.
10th – 12 pts.
11th – 10 pts.
12th – 8 pts.
13th – 6 pts.
14th – 4 pts.
15th – 2 pts.
any finishers within 50% of winner’s distance – 1 pt.

2. The scoring in Short Career Races depends on the number of drivers in single event. F.e. with 4 drivers it will be 4-3-2-1, with 10 drivers 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, etc.

CASH

1. Cash are fictional dollars.
2. Cash at start (before the first race for each driver) equals 1000 $.
3. Driver can buy any car up to the Cash he owns. Driver can buy cheaper car and save money.
4. After each Endurance Race driver who participated in the event gets 1000 $.
5. Endurance Race position cash penalties (Cash substracted from driver’s account):
1st – 500 $
2nd – 420 $
3rd – 360 $.
4th – 320 $.
5th – 280 $
6th – 240 $
7th – 210 $
8th – 180 $.
9th – 150 $
10th – 120 $
11th – 100 $
12th – 80 $
13th – 60 $
14th – 40 $
15th – 20 $
any finishers within 50% of winner’s distance – 10 $

Example: Before Race 1 driver has 1000 $. He bought the car for 600 $ and saved 400 $. He took 6th place in the event and get substracted 240 $. He gets 1000 $ after the event. He has 1160 $ before Race 2 to spend.

„PROGRESSION” SYSTEM

1. Original „progression” system is used. It allows drivers to raise their Cash in Short Career Races and Online Sessions. No „progression” use in Endurance Races.
2. Raising money by participating in Short Career Races depends on the driver’s car selection comparing to his opponents. Drivers take part in Short Career Race with selected cars. Each car has its original Car Rank. Driver gets 500 $ for each position gained comparing to his position dedicated to the Car Rank.

Example: 3 drivers take part in the Short Career Race. Driver A in the car with Car Rank 15, Driver B in the car with Car Rank 12, Driver C in the car with Car Rank 14.
Normally, according to Car Rank, positions would be:
1. Driver B (CR=12)
2. Driver C (CR=14)
3. Driver A (CR=15)
If the final real race positions would be:
1. Driver A (CR=15)
2. Driver C (CR=14)
3. Driver B (CR=12)
Driver A gained 2 positions, Driver C gained 0 position, Driver B gained 0 position. Driver A earned 1000 $, Drivers C and B earned 0 $.

Important notice: If there would be all the same cars in the Short Career Race, there is no position gaining possible. No one driver can earn any „progression” money. In that case only points are added to the drivers classification.

3. Raising money by participating in Online Sessions is very simple. The number of laps is multiplied by 5 and it equals the money earned.

Example: Driver did 378 laps online before Endurance Race. The entire number of laps looks as follows:
- Short Career Race 1 entire number of laps (each session before the race including race laps) – 120 laps
- Short Career Race 2 entire number of laps (each session before the race including race laps) – 116 laps
- Short Career Race 3 entire number of laps (each session before the race including race laps) – 53 laps
- entire number of laps before Endurance Race (each session before the main event) – 89 laps

Driver earned 1890 $.


Important notice: Making online laps is closed one day before Endurance Race Day. Laps made in the Endurance Race Day don’t count.

4. The Cash that driver can earn by „progression” system in Short Career Races is restricted to 2500 $.
5. The Cash that driver can earn by making online laps is restricted to 2500 $.
6. The maximum Cash the driver can reach is restricted to the price of the most expensive car (Porsche 911 RSR 3.0).There is only rules proposal. It can be changed at will until the season will start.* * * * *

HISTORIC GT&TC 1.96
REGULACJE SEZONU 2014


ZASADY OGÓLNE

1. Sezon trwa cały rok 2014. Zwycięzca jest ogłaszany 1 stycznia 2015.
2. Sezon składa się z długodystansowych wyścigów Endurance i krótkich wyścigów kariery. Administracja przyjmuje, że wyścigi Endurance odbywają się przynajmniej raz na miesiąc, wyścigi kariery są częściej, pomiędzy wyścigami Endurance.
3. Kalendarz wyścigowy nie jest ustalony. Terminy wyścigów ustalane są „na gorąco”, z pewnym wyprzedzeniem.

WYBÓR SAMOCHODÓW

1. Wybór aut odbywa się na zasadzie:
a. wyścigi Endurance – zależnie od posiadanych Funduszy,
b. którkie wyścigi kariery – zależnie od ustaleń administracji (jedna klasa, różne klasy, poszczególne samochody, itd.).
2. Każdy samochód posiada własną cenę wyrażoną w dolarach. Cena aut jest zawarta w „Tabeli Cen Samochodów” (w przygotowaniu).

PUNKTACJA

1. Punktacja w Endurance jest następująca:
1st – 50 pkt.
2nd – 42 pkt.
3rd – 36 pkt.
4th – 32 pkt.
5th – 28 pkt.
6th – 24 pkt.
7th – 21 pkt.
8th – 18 pkt.
9th – 15 pkt.
10th – 12 pkt.
11th – 10 pkt.
12th – 8 pkt.
13th – 6 pkt.
14th – 4 pkt.
15th – 2 pkt.
każdy finiszujący z przejechanym dystansem 50% zwycięzcy – 1 pkt.

2. Punktacja w wyścigach kariery zależy od ilości kierowców w danym wyścigu, np. przy 4 kierowcach wynosi 4-3-2-1, przy 10 kierowcach odpowiednio 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, itd.

FUNDUSZE

1. Gotówką są fikcyjne dolary.
2. Gotówka na start (przed pierwszym wyścigiem dla każdego kierowcy) wynosi 1000 $.
3. Kierowca może kupić dowolne auto zależnie od posiadanej gotówki. Kierowca może kupić tańsze auto i oszczędzić Fundusze.
4. Po każdym wyścigu Endurance kierowca, który uczestniczył w wyścigu, dostaje 1000 $.
5. Kary pieniężne za miejsca zajęte w wyścigu Endurance wynoszą (są odejmowane z konta Funduszy kierowcy):
1 miejsce – 500 $
2 – 420 $
3 – 360 $.
4 – 320 $.
5 – 280 $
6 – 240 $
7 – 210 $
8 – 180 $.
9 – 150 $
10 – 120 $
11 – 100 $
12 – 80 $
13 – 60 $
14 – 40 $
15 – 20 $
każdy finiszujący z przejechanym dystansem 50% zwycięzcy – 10 $

Przykład: Przed wyścigiem Endurance kierowca posiada 1000 $. Kupuje auto za 600 $ i oszczędza 400 $. Zajmuje 6 miejsce i traci 240 $. Równocześnie otrzymuje 1000 $ po wyścigu. Ma na koncie 1160 $ przed następnym wyścigiem Endurance.

SYSTEM „PROGRESJI”

1. System „progresji” pozwala na zwiększenie ilości Funduszy w krótkich wyścigach kariery i podczas sesji online. Nie obowiązuje w wyścigach Endurance.
2. Zwiększanie Funduszy poprzez uczestniczenie w krótkich wyśigach kariery zależy od wyboru auta w porówaniu do wyboru pojazdów dokonanych przez innych kierowców. Kierowcy biorą udział w krótkich wyścigach w wybranych pojazdach. Każde auto ma swoje oryginalne miejsce w hierarchii samochodów. Kierowca otrzymuje 500 $ za każdą pozycję zyskaną w odniesieniu do pozycji, którą potencjalnie może zająć wg miejsca auta w hierarchii.

Przykład: 3 kierowców bierze udział w krótkim wyścigu kariery. Kierowca A w aucie z rangą 15, Kierowca B w aucie z rangą 12, Kierowca C w aucie z rangą 14.
Potencjalnie, zgodnie z rangą pojazdu, pozycje powinny wyglądać tak:
1. Kierowca B (CR=12)
2. Kierowca C (CR=14)
3. Kierowca A (CR=15)
Jeśli ostateczne pozycje na mecie wyglądałyby tak:
1. Kierowca A (CR=15)
2. Kierowca C (CR=14)
3. Kierowca B (CR=12)
Kierowca A zdobywa 2 pozycje, Kierowca C zdobywa 0 pozycji, Kierowca B zdobywa 0 pozycji. Kierowca A zarabia 1000 $, Kierowcy C i B zarabiają 0 $.


Uwaga: Jeśli w wyścigu będą takie same auta (wszystkie o tej samej randze), nie będzie możliwa progresja. W tym przypadku kierowcy będą walczyć tylko o punkty do klasyfikacji.

3. Zwiększanie Funduszy poprzez uczestnictwo w sesjach na serwerze jest bardzo proste. Ilość okrążeń jest mnożona przez 5 i otrzymujemy zarobioną gotówkę.

Przykład: Kierowca zrobił 378 okrążeń online przed wyścigiem Endurance. Liczba wszystkich okrążeń wygląda następująco:
- Krótki Wyścig Kariery nr 1 (każda sesja online przed wyścigiem włącznie z wyścigiem) – 120 okrążeń
- Krótki Wyścig Kariery nr 1 (każda sesja online przed wyścigiem włącznie z wyścigiem) – 116 okrążeń
- Krótki Wyścig Kariery nr 1 (każda sesja online przed wyścigiem włącznie z wyścigiem) – 53 okrążenia
- liczba wszystkich okrążeń przed wyścigiem Endurance (każda sesja przed głównym wyścigiem) – 89 okrążeń
Kierowca zarobił 1890 $.


Uwaga: Naliczanie ilości okrążeń jest zamykana na jeden dzień przed dniem wyścigu Endurance. Okrążenia zrobione w dniu wyścigu nie zaliczają się.

4. Maksymalna ilość gotówki, jaką może zarobić kierowca w krótkich wyścigach kariery przy użyciu systemu „progresji” wynosi 2500 $.
5. Maksymalna ilość gotówki, jaką może zarobić kierowca przez uczestnictwo w sesjach online wynosi 2500 $.
6. Maksymalna ilość gotówki na koncie jest ograniczona do ceny najdroższego auta (Porsche 911 RSR 3.0).


To tylko propozycja przepisów. Moga nastąpić zmiany przed startem sezonu.
Last Edit: 6 years 7 months ago by Admin.
The following user(s) said Thank You: Erik Czakoi

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 7 months ago #3751 by FOLLY
FOLLY replied the topic: HGT Season 2014 rules (project)
Marek, przetłumacz trochę :)

Gdyby Bóg popierał przedni napęd, to chodzilibyśmy na rękach!

P3: WTCC BMW E90 - FOLLYteam

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 7 months ago - 6 years 7 months ago #3752 by Admin
Admin replied the topic: HGT Season 2014 rules (project)
Przetłumaczone.
Last Edit: 6 years 7 months ago by Admin.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 7 months ago #3754 by Adam Lena
Adam Lena replied the topic: HGT Season 2014 rules (project)
Nic qwa nie rozumiem.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 7 months ago - 6 years 7 months ago #3757 by Admin
Admin replied the topic: HGT Season 2014 rules (project)
Zapraszam na Google Talk.

W realu wygląda to tak. Masz 1000 $. Kupujesz auto. Jedziesz. Admini robią obliczenia. Przed następnym wyścigiem Endurance znowu masz kasę do wydania. Wszystko sprawdzasz w odpowiednim linku. Over. Można nawet jeździć bez zrozumienia. ;)
Last Edit: 6 years 7 months ago by Admin.
The following user(s) said Thank You: Erik Czakoi

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 7 months ago #3759 by Erik Czakoi
Erik Czakoi replied the topic: HGT Season 2014 rules (project)
I accept the rules ;) ;) :)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 7 months ago #3769 by Michał Mazurek [76]
Michał Mazurek [76] replied the topic: HGT Season 2014 rules (project)
z niecierpliwością czekam na cennik aut

ciekawi mnie kogo w pierwszej kolejności będzie stać na najdroższą furę

i czy np. ja będę w stanie naciułać do wakacji trochę grosza, aby przejechać się wyższą klasą

i jeszcze, ...czy będzie giełda? (odsprzedałbym ze dwa, trzy auta, dla dołączających w trakcie sezonu "za czapkę drobnych")

:)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 7 months ago #3770 by Admin
Admin replied the topic: HGT Season 2014 rules (project)
Giełdy nie będzie. Prawdopodobnie 1000 $ będzie kosztować fura typu Alfa Romeo GTA 1600, którą można popylać w Endurance całkiem przyjemnie. I to będzie taki odnośnik do innych fur. Na najlepszą furę zapewne będzie się dało odłożyć w ciągu całego sezonu. Musimy tylko sensownie ustalić ceny. Jestem już na końcu testów wszystkich aut. Oczywiście pewnie zdarzą się małe bugi, ale nie robię tego sam, więc jest się kogo zapytać o zdanie. W ogolnym rozrachunku nie będzie to miało jednak większego znaczenia bo będzie się liczyć klimat i fun długich wyścigów.

Jeśli chodzi o złożoność reguł i systemu, to jest to tylko pozorne. Kasę będzie rozliczał admin, w linku będzie widać czarno na białym, czym będzie można pojechać. Prosta decyzja: oszczędzać czy iść na całość. We wszystkich wyścigach trzeba będzie zajmować jak najlepsze pozycje, więc zadaniem kierowców jest tylko jeździć i robić kółka na serwerze, a wszystko wynagrodzi hojny admin. :)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 7 months ago #3781 by Szczepan
Szczepan replied the topic: HGT Season 2014 rules (project)
Nie chciałbym tutaj nic mieszać i się wymądrzać, ale może lepiej byłoby wyceniać auta przed danym wyścigiem, albo zrobić 3 cenniki dla 3 typów torów, wtedy powinno wyjść mniej "bugów" przy kupowaniu aut?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 7 months ago #3782 by Admin
Admin replied the topic: HGT Season 2014 rules (project)
Po to ten temat, żeby mieszać. Każda uwaga cenna.

Zaproponowane przez ciebie rozwiązanie komplikuje system. Więcej pracy dla adminów, a efekt podobny. Pierwszy sezon i tak będzie wielką niewiadomą. Ważny jest fakt, że nie wprowadzamy właśnie dodatkowych czynników typu specyfika toru, itd. Przepisy są sprawiedliwe dla wszystkich. Znając kalendarz z pewnym wyprzedzeniem możemy zdecydować, czy oszczędzić kasę czy nie (tory będą podane z góry, terminy nie). Mam taką nedzieję, że generalnie auta na gridzie będą zbalansowane, bo przecież będziemy znali czasy poszczególnych przeciwników w statystykach. Od nas będzie zależeć decyzja. Cena aut, nawet przy założeniu, że np. GT40 powinno być droższe na szybkich torach, nie gra tu wielkiej roli, bo jest uśredniona.

Chodzi ci pewnie o to, że np. jeśli cena Austina Healeya 3000 będzie porównywalna z GT40 i torem będzie Monza, to wiadomo, że Healey nie bedzie miał szans. Ale... wtedy ludzie nie wybiorą Healeya, "cieżkość" wyboru zwróci się ku szybkim autom i będziemy mieli zbalansowany grid.

Reasumując: Cena nie jest problemem w odniesieniu do toru. Nie musimy systemu komplikować.

Dzięki za wszelkie uwagi.
The following user(s) said Thank You: piotr mocarz

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.184 seconds
Powered by Kunena Forum